Ние сме спојувалка за вашите добри одлуки

Можеме да ви помогнеме со одговарање на следните прашања...

Решение може да најдете во пакетот

Што е всушност Life 360° ?

тоа е пакет таканаречен

Каско за живот

кој се состои од два дела:

ВАШЕТО ОСИГУРУВАЊЕ Е НАШ ПРИОРИТЕТ

Што е полиса за животно осигурување?

Животното осигурување го покрива вашиот живот и обезбедува финансиска помош на членовите на вашето семејство откако не сте таму со нив. Полисата ќе ви обезбеди паушална сума пари на вашите зависни лица во случај на ваша смрт.

За возврат за ова покритие, од вас се бара да плаќате мали суми редовно познати како премии. Без плаќање на премии, вашата полиса не може да биде активна.

Животното осигурување вклучува различни производи како што се ULIP, планови за штедење, рок планови итн

Што е здравствено осигурување?

Здравственото осигурување предлага да ги покриете целосно или дел од вашите трошоци кои произлегуваат од болести во замена за редовни плаќања на премија.

Бидејќи медицинските трошоци растат секоја измината година, важноста да имате план за здравствено осигурување за вас и вашето семејство не може да се занемари.

View Video

Имате било какво прашање ?

Контактирајте некој од членовите на нашиот тим